Ääni kokemusasiantuntijuudelle on ääni asiakasosallisuudelle

ÄK-hankkeen päätavoitteena on ollut kokemusasiantuntijuuden nivouttaminen sote-palvelujärjestelmään Pohjanmaan alueella. Hankekoordinaattori Tiina Taipale kirjoittaa blogissa, mitä kolmen vuoden aikana on saatu aikaan.

Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke on tulossa loppusuoralle. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittaman ja Mielle ry:n hallinnoiman kolmevuotisen hankkeen päätavoitteena on ollut kokemusasiantuntijuuden nivouttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään Pohjanmaan alueella. Työtä on tehty kouluttamalla kokemusasiantuntijoita (KAT), välittämällä KATtien työtehtäviä, järjestämällä erilaisia tapahtumia sekä jakamalla tietoutta kokemusasiantuntijuudesta ja jaetusta asiantuntijuudesta sote-ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. Hankkeen tapahtumat ovat kolmen vuoden aikana tavoittaneet lähes 3 000 aiheesta kiinnostunutta.

Kokemukset käyttöön ja hyödyksi

Sote-palveluissa suunnataan entistä vahvemmin siihen, että asiakkaat ovat itse tuottamassa palveluja ja päättämässä niistä yhdessä ammattilaisten kanssa. Tähän on selkeät perusteet; palvelujen käyttäjät tietävät parhaiten, millaiset palvelut auttavat ja vievät eteenpäin. Lisäksi inhimillisen kokemuksen jakaminen ja vertaisuuden merkitys erilaisissa toipumis- ja kuntoutumisprosesseissa on ymmärretty tärkeäksi osaksi palveluiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Hyödyntämällä kokemusasiantuntijuutta palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä lisätään palvelujen asiakasosallisuutta. KAT-koulutukseen hakeutuvilla onkin jo lähtökohtaisesti motivaatiota ja kiinnostusta vaikuttaa sekä olla mukana kehittämässä palveluja. Koulutuksensa aikana tuleva kokemusasiantuntija saa tietoa ja ymmärrystä palvelujärjestelmästä ja ammattilaisten toiminnasta sekä valmiuksia vuorovaikutukseen, esiintymiseen ja vaikuttamiseen. KATit rohkaisevat omalla esimerkillään muitakin palveluiden käyttäjiä osallisuuteen ja tuovat toivoa toipumisesta ja kuntoutumisesta.

Kohti jaettua asiantuntijuutta

Sote-ammattilaisille kokemusasiantuntijuus on jo jossain määrin tuttua ja suurin osa ammattilaisista on kuullut KATin puheenvuoron jossakin seminaarissa tai koulutustilaisuudessa. KATin kanssa työskenteleminen työparina tai asiakastyössä on kuitenkin vasta vähitellen yleistymässä, kun tietous kokemusasiantuntijuuden monimuotoisuudesta ja mahdollisuuksista kasvaa. Tätä tietoutta olemme hankkeessa pyrkineet lisäämään. Esimerkkinä maksuton verkkokoulutussarjamme, Jaettu asiantuntijuus, jonka tallenteita voit katsoa osoitteessa: https://www.miellery.fi/jakoulutus/

ÄK-hankkeessa on koulutettu yhteensä 35 kokemusasiantuntijaa, ja osa KATeista haluaa kehittää osaamistaan entistä ammatillisempaan suuntaan. Moni koulutuksesta valmistunut myös jatkaa opiskeluja sosiaali- ja terveysaloilla, joissa omasta kokemustiedosta ja -osaamisesta on erityistä hyötyä. Tulevaisuudessa yhä useampi KAT työskentelee erilaisissa matalan kynnyksen sekä ennaltaehkäisevissä, terveyttä ja hyvinvointia edistävissä palveluissa sekä ammattilaisen työparina asiakastyössä. Pohjanmaan hyvinvointialueella on paljon mahdollisuuksia lähteä rohkeasti pilotoimaan erilaisia kokemusasiantuntijuuden työmuotoja!

Pohjanmaan hyvinvointialueelta tärkeänä hankkeen yhteistyökumppanina on toiminut järjestökoordinaattori Tuija Kivioja. Tuija kokoaa hyvinvointialueen kokemusosaajarekisteriä, johon työtehtävistä kiinnostuneet KATit ja kokemustoimijat voivat ilmoittautua. Hänen kauttaan hoituvat myös hyvinvointialueen tehtäviin tilattavien kokemusosaajien työsopimukset ja palkkioiden maksu. Jos teidän työyksikössänne kaivataan kokemusasiantuntijaa, ota siis yhteyttä Tuijaan.

Yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa

Olemme järjestäneet yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulu VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian kanssa vuosittain Kokemusviikot. Oppilaitokset toivovatkin jatkoa Kokemusviikoille myös hankkeen jälkeen. Kokemusviikoilla on kuultu ammattilaisten ja KATtien puheenvuoroja erilaisista teemoista, kuten esimerkiksi neuropsykiatrisista haasteista ja erilaisista riippuvuuksista. Kun ammatillista tietoa ja kokemustietoa näin yhdistetään, syntyy jaettua asiantuntijuutta. Tapahtuma on tarjonnut laajempaa ymmärrystä asiakkaan/potilaan näkökulmasta niin sote-opiskelijoille kuin muille osallistujille. Maksuttomiin tilaisuuksiin ovat olleet tervetulleita myös hyvinvointialueen työntekijät.

Hanketyö jatkuu kesään 2023 saakka

Iloitsemme siitä, että kokemusasiantuntijuus ottaa Vaasassa isoja harppauksia eteenpäin! Alueelle saataneen vahvistusta KATtien oman toiminnan organisoitumiselle ensi vuonna. Tästä lisää joskus myöhemmin. Vahvaa yhteistyötä tehdään myös Pohjanmaan yhdistysten, POHY ry:n kanssa, joka panostaa kokemusosaamisen verkostojen ja tukirakenteiden luomiseen alueella.

Työtä ÄK-hankkeen juurruttamiseksi ja edelleen yhteistyöverkostojen luomiseksi tehdään vielä ensi kesään saakka. Jos työyksikössänne suunnitellaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä ja mietitään, miten edetä asiassa, ÄK-hankkeesta saa edelleen tukea ja opastusta.

Toivotan hankkeen puolesta kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvää joulunaikaa ja samalla kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi hankkeen päätöswebinaariin to 12.1.2023 klo 13-15. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Tiina Taipale
Hankekoordinaattori / Ääni kokemusasiantuntijuudelle -hanke

Lisää samasta aiheesta