Bokstäver som former texten Diagnos Människa

Varför bytte vi vårt namn till Mielle?

Pressmeddelande 15.2.2022
Österbottens socialpsykiatriska förening (PSPY) rf har bytt namn. Det nya namnet är Mielle rf (på finska Mielle ry). Beslutet om namnbytet fattades vid föreningens höstmöte den 21 november. Det nya namnet har tagits i bruk i kommunikationen först nu i och med lanseringen av föreningens nya webbplats och grafiska profil.

Framhåller inte längre sjukdom

Syftet med namnbytet är att det ska bli enklare att synliggöra föreningen och dess verksamhet i större utsträckning. I synnerhet inom Österbottens välfärdsområde är det viktigt att namnet fungerar bra på både finska och svenska. Genom förändringen ville föreningen sluta framhålla sjukdomen och bli av med den stigmatisering som ofta är kopplad till psykiska sjukdomar.

– För oss står namnet Mielle framför allt för psykiskt välbefinnande och möjligheten till ett meningsfullt liv trots mentala utmaningar, säger Johanna Yliviitala som är verksamhetsledare för föreningen.

– Vi tror inte på ständig lycka och det är inte ens något som är önskvärt att sträva efter, men var och en av oss ska kunna uppleva glädje och framgångar i vardagen. Mielle vill genom sitt arbete skapa en känsla av delaktighet, hopp och tillförsikt hos alla som är på bättringsvägen, fortsätter Yliviitala.

Arbete för ökat psykisk hälsa i 35 år

Föreningen grundades i Vasa år 1987 under namnet Vasanejdens socialpsykiatriska förening rf. Föreningen grundades på grund av att det fanns en önskan om och ett behov av att förändra och förbättra boendet och livet för rehabiliteringsklienter inom mentalvården. Verksamheten startade med Klipphemmet, föreningens första boendeenhet.

I dag har Mielle även två andra enheter för boendeservice, Maininki och Jansson-hemmet, förutom Klipphemmet. Social rehabilitering erbjuds i verkstäderna Komppis och Spurtti, i dagverksamhetsenheterna Teamstugan och Meijeri samt i möjligheternas hus Mahis som är en mötesplats som är öppen för alla.

Det finns cirka 50 klientplatser inom boendeservicen och tjänsterna inom social rehabilitering används av mer än 300 klienter per år. Föreningen sysselsätter för närvarande mer än 40 yrkesverksamma inom social- och hälsovården. Föreningen fungerar även som samarbetspartner för skolorna i regionen och erbjuder praktikplatser för studerande i branschen.

Hjärtat på logon står för värderingar

I och med namnbytet har föreningen fått en helt ny grafisk profil. Den nya profilen är lättsam och varm, men den utgör samtidigt en symbol för en kompetent, flexibel och människonära verksamhet. Ett viktigt element som har tagits med från föreningens gamla logo är hjärtat. Hjärtat syns som pricken över i:et i Mielles logo och det står för föreningens värderingar.

– Mielle rf är en allmännyttig förening som producerar tjänster utifrån sin värdegrund. Ända sedan starten har det viktigaste varit att klienterna känner sig delaktiga och att vi lyssnar på dem, säger styrelseordförande Juha Silander.

– Verksamhetens primära syfte är inte att göra ekonomisk vinst, utan att göra något gott för samhället. Ett bevis på detta är märket Ett samhälleligt företag som Förbundet för Finländskt Arbete tilldelat oss. Ett samhälleligt företag är ett företag som har förbundit sig att lösa samhälleliga problem och bygga upp en hållbar välfärd, fortsätter Yliviitala.

Mer information: Johanna Yliviitala, verksamhetsledare, tfn 050 464 2353 eller johanna.yliviitala@miellery.fi

Relaterade artiklar