En kvinna pratar med två ungdomar

Förändringar i verksamheten i de enheterna som erbjuder social rehabilitering

På grund av den rådande coronapandemisituationen sker vissa verksamhetsförändringar i enheterna som erbjuder social rehabilitering under perioden 1-6.2.2022.

Verkstäderns Komppis och Spurtti erbjuder handledning såväl på plats som virtuellt med beaktande av hälsosäkerheten.

Verksamheten i Teamstugan och Meijeri fortsätter med beaktande av rådande restriktioner och rekommendationer.

Mahis verksamhet består fortsättningsvis av virtuell handledning samt smågruppsverksamhet utomhus. Handledarna är i regelbunden kontakt med klienterna och svarar på ev. behov som uppstår.

Verksamheten i föreningens boende-enheter fortsätter som tidigare.

Tilläggsinformation: Johanna Yliviitala, verksamhetsledare, 050 464 2353

Relaterade artiklar