Vi är med i Sinnesfrid-nätverket – mot bättre psykisk hälsa på arbetsplatser

Om ingenting förändras kommer utmaningarna med psykisk hälsa och kostnaderna för dem att fortsätta att öka.

Ett skiftande arbetsliv och ett prestationsinriktat samhälle sätter vår uthållighet på prov, och psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukfrånvaro i arbetslivet. Enligt statistik från FPA har sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökat med nästan 50 procent under de senaste åren. Ändå visar studier att frågor om psykisk hälsa inte diskuteras på arbetsplatsen och att man inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt att stärka den psykiska hälsan. Om ingenting förändras kommer utmaningarna med psykisk hälsa och kostnaderna för dem att fortsätta att öka.

Sinnesfrid-nätverket uppstod ur behovet av att hitta en lösning på den psykiska hälsokrisen. Nätverket är ett samarbete mellan företag, organisationer och olika arbetsplatser, där man förutom samtal även vidtar konkreta åtgärder för att ta itu med utmaningen med psykisk hälsa i arbetslivet.

Nätverket har som mål att göra stärkandet av psykisk hälsa en del av vardagen på alla arbetsplatser. Vi utmanar därför alla finländska arbetsplatser att ansluta sig till Sinnesfrid-nätverket och ta i bruk Sinnesfrid-modellen som vi har utvecklat, samt att agera för att stärka den psykiska hälsan i arbetslivet.

Tillsammans är vi starka!

Läs mer om Sinnesfrid-nätverket (på finska)

Relaterade artiklar