Du kan påverka din egen återhämtning 

I samband med sjukdomen kan det finnas tillfällen då du mår dåligt och behöver mycket stöd och hjälp av andra. Acceptera situationen och ge dig själv tillåtelse att vila och samla krafter. 

När dina krafter börjar återvända, kom ihåg att du själv har makten över din egen återhämtning. Varje val du gör i vardagen för dig mot återhämtning eller bort från återhämtning. Du bestämmer, för ingen annan kan gå återhämtningsvägen i ditt ställe.  

Du kan ta emot hjälp eller låta bli att ta emot hjälp, du kan ta din medicin eller låta bli att ta din medicin, du kan själv sätta upp dina egna mål eller låta andra sätta upp mål åt dig, du kan ta steg mot dina mål eller så kan du stanna kvar på samma ställe. 

Ingen annan kan ta dina steg, men du behöver ändå inte vandra ensam på återhämtningsvägen. Yrkesutbildade experter finns där för att stödja och hjälpa dig att hitta de svar och sätt att gå framåt som är de rätta just för dig.  

När dina krafter är svaga, är syftet med vården att stötta och bära dig precis så mycket att du återfår din egen funktionsförmåga. Då du börjar återhämta dig, är det du som ska ta steg framåt och göra valen.  

På samma sätt som benmusklerna blir starkare när man går, stärks det psykiska välbefinnandet när man gör små, vardagliga saker som främjar välbefinnandet.