Lyhytaikainen ja intensiivinen arvioiva asuminen

Arvioiva asuminen – ARVI on uudenlainen toimintamalli, jossa asiakkaan asumis- ja palvelutarpeita arvioidaan asumisjakson aikana. Arvioiva asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat esimerkiksi sairaalan osastohoidon jälkeistä lyhytaikaista intensiivistä kuntoutusta, asumisvalmennusta ja / tai toimintakyvyn arviointia.

Lyhytaikainen arvioiva asuminen tapahtuu asiakkaan omassa kodissa ja voi kestää 1-6 kk. Toiminta nojaa toipumisorientaation periaatteille.

Palvelun sisältö:

  • asiakkaan tukena moniammatillinen tiimi, yhteistyössä asiakkaan muun verkoston kanssa
  • selkeä tavoite ja yhteistyössä laadittu toteuttamissuunnitelma
  • toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen kotona
  • neuvonta, ohjaus ja palveluohjaus
  • asumisvalmennus
  • tuki mielekkään elämän muodostamiseen
  • terveydentilan arviointi

Arvion laatiminen:

  • lähtötilanne, väli- ja loppuarvio: toimintakyky, vahvuudet, tuen sekä palveluiden tarve
  • tärkeää asiakkaan oma näkemys tilanteestaan
  • arvio toimitetaan palveluntilaajalle

Yhteystiedot / Lisätietoja

Palvelujohtaja Tiina Perälä, p. 050 356 2937