Ukrainas flagga

Mielle rf understöder katastrofarbetet i Ukraina med 2 000 euro

Mielle rf:s styrelse har beslutit att understöda katastrofarbetet i Ukraina med 2000 euro. Bidragssumman fördelas mellan Finlands Röda Kors (1 000 e) och Kyrkans utlandshjälp (1 000 e). Föreningen vill understöda den hjälpverksamhet som görs i katastrofområdet. Katastrofhjälpen bidrar med stöd för den materialla krisen, men samtidigt bidrar man med hopp och stöd för människors psykiska hälsa i en svår och utmanande situation.

Relaterade artiklar