En kvinna pratar med två ungdomar

Vi söker servicechef

Vi söker nu en servicechef för att leda Mielles servicehelhet för social rehabilitering.

Mielle ry – Mielle rf är en ideell social- och hälsovårdsorganisation, som erbjuder såväl social rehabilitering som boendeservice för rehabiliteringsklienter inom mentalvården i Österbotten. Dessutom ordnar vi lågtröskelverksamhet som främjar psykisk hälsa. Vi har verksamhet i åtta olika enheter i Vasa och Laihela.

Återhämtningsmodellen Recovery utgör verksamhetens referensram. Vi fokuserar på individens resurser, delaktighet, hopp, ett meningsfullt liv och positiv psykisk hälsa. Våra värderingar styr all vår verksamhet, klientarbetet och arbetsgemenskapen.

Vi är en trygg och kreativ partner inom mentalvården som verkligen bryr sig. Våra utbildade och yrkeskunniga anställda består av över 40 sakkunniga inom social- och hälsovårdsbranschen. Hos oss lyssnar vi på och visar uppskattning för personalen. Enligt en färsk arbetsgemenskapsenkät trivs Mielles anställda betydligt bättre än genomsnittet i social- och hälsovårdsbranschen (Elos arbetsgemenskapsenkät, 2021).

Vi söker nu en

SERVICECHEF

för att leda Mielles servicehelhet för social rehabilitering.

Du kommer att leda och utveckla dag- och verkstadstjänsterna samt lågtröskelverksamheten. Du ansvarar för servicehelhetens kvalitet och resurseffektivitet samt för tjänsternas ständiga utveckling. Dessutom kommer du att delta aktivt i planeringen och förverkligandet av nya verksamhetsformer och aktiviteter.

Du ansvarar för såväl de anställda i enheterna för social rehabilitering som för servicehelhetens budgetering och rapportering. Organisationens ledning, personal och ett omfattande nätverk av samarbetspartner finns som stöd för dig i ditt arbete.

Vad önskar vi att du har?

  • högre högskoleexamen eller motsvarande kunskaper och färdigheter
  • kännedom om servicesystemet och erfarenhet av att utveckla socialtjänster
  • goda sociala färdigheter och ledarskapserfarenhet
  • förmåga och vilja att lära dig nya saker och intresse för att utveckla verksamheten
  • goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska

Vad erbjuder vi?

  • möjlighet att påverka ditt arbete och stärka din kompetens
  • dokumenterat gott arbetsklimat och en öppen samtalskultur (ITE 2021)
  • arbetshandledning och fungerande företagshälsovård
  • verksamhet för främjande av arbetshälsan och ePass

Sänd in en fritt formulerad ansökan inklusive CV och löneanspråk till förvaltningssekreterare Tiina Kero på adressen tiina.kero@miellery.fi senast 15.6.2022, om du känner att platsen som servicechef kunde vara något för dig.

Anställningsintervjuer kommer att hållas vecka 25. Vi vill gärna att du börjar jobba i augusti–september.

Vi följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Prövotiden är 6 månader. Från och med 1.3.2018 kräver vi att våra anställda har det vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

För mer information om uppgiften, kontakta vår verksamhetsledare Johanna Yliviitala, tfn 050 464 2353 eller johanna.yliviitala@miellery.fi

Relaterade artiklar