Tiina on kulkenut asiakkaiden rinnalla Miellessä jo 20 vuotta 

Miellen asumispalveluiden palvelujohtaja Tiina Perälä on työskennellyt Miellessä jo 20 vuotta. Nyt vuosipäivän kynnyksellä hän pohtii työtään mielenterveystyön parissa.

  

Miellen asumispalveluiden palvelujohtaja Tiina Perälä on työskennellyt Miellessä jo 20 vuotta. Nyt vuosipäivän kynnyksellä hän pohtii työtään mielenterveystyön parissa. Arvopohjaisuus ja toipumisorientaatiofilosofia asiakkaiden kanssa työskentelyssä ovat vastanneet omaa ajattelutapaa. Ihmiset ja työn tekeminen sydämellä asiakas keskiössä ovat olleet parhaita asioita työssä.  

”Aika on kulunut nopeasti, vaikka en ole sitä aktiivisesti miettinyt. Työ on mielekästä ja monipuolista ja kaikki päivät ovat erilaisia. Koen, että olen voinut vaikuttaa mielenterveysasioihin läheltä”, Tiina sanoo. 

Kohtaamiset ja asiakkaat parasta työssä 

Parasta työssä ovat asiakkaat ja kohtaamiset. Ne muistuttavat Tiinaa yhä uudelleen siitä, miksi hän on hakeutunut mielenterveystyöhön. Pitkän ajan kuluessa joidenkin asiakkaiden kanssa on syntynyt erityinen yhteys.  

”On mukavaa todeta asiakkaan kanssa, että olemme tunteneet jopa 20 vuotta ja vähän myös muistella menneitä. Monet asiakkuudet ovat olleet pitkiä ja asiakkaiden kanssa kuljettu rinnakkain. Onnistumista olen kokenut silloin, kun olen saavuttanut asiakkaiden luottamuksen ja olen ollut merkityksellinen toipumisen polulla”, hän kertoo. 

Nykyisen työnkuvansa kannalta Tiina on hyötynyt pitkästä kokemuksestaan vastaavan ohjaajan työssä asumispalveluyksikössä, missä on nähnyt läheltä asiakkaiden toipumisen haasteita.  

”Haluan edelleenkin keskustella asiakkaiden kanssa ja tavata heitä, vaikka nykyinen työnkuvani onkin paljon toimistotyötä”, hän korostaa. 

Työn hienoiksi hetkiksi Tiina mainitsee sen, kun asiakas oppii tunnistamaan omia oikeuksiaan ja pitämään puoliaan. Myös asiakkaiden edistyksen näkyminen ja erityisesti se, kun asiakas itse huomaa kehityksensä sekä elämään tulleen toivon ja mielekkyyden, kuuluvat työn parhaimpiin hetkiin.  

Toipumisorientaatio viitoittaa omaa ja asiakkaiden polkua 

Toipumisorientaatio on lähellä Tiinan sydäntä. Toipumisorientaatio ajattelutapana yleistyi Miellessä noin 15 vuotta sitten. Ensikosketus aiheeseen tuli Suomessa toipumisorientaation uranuurtajana toimineen Esa Nordlingin eräällä luennolla, joka vaikutti silloin vahvasti. Tiina toteaakin toipumisorientaation kiinnittävän hänet alalle vahvasti ja hänen mielestään on hienoa, että käsite on juurtunut selkeäksi tausta-ajatukseksi ja toimintatavaksi Miellen mielenterveystyöhön. 

”Toipumisorientaatio antaa pohjan asiakkaan kanssa toimimiselle ja oikeastaan koko työlle. Se haastaa meitä ammattilaisia näkemään, että asiakas on kuitenkin aina oman elämänsä asiantuntija”, Tiina kommentoi.  

Yhdistys kasvaa ja kehittyy 

Vuosien mittaan Mielle on kehittynyt paljon. Tiinan tullessa töihin yhdistykseen nykyisen kahdeksan sijaan yksiköitä oli vain kaksi. Ajan kuluessa myös Miellen taustafilosofia ja asiantuntemus ovat kehittyneet ja vahvistuneet. 

Tiina toteaa yhdistyksen sisäisen yhtenäisyyden lisääntyneen, vaikka yksiköitä ja henkilökuntaa on tullutkin lisää. Sisäisessä yhtenäisyydessä on onnistuttu myös asiakkaiden osalta, sillä osa heistäkin tuntevat toisiaan eri yksiköidenkin välillä.

”Meillä on tällä hetkellä noin 40 työntekijää, mutta silti on tärkeää tutustua kaikkiin” Tiina painottaa.  

Menneiltä vuosilta suurena käännekohtana ja onnistumisena asumispalveluissa Tiina pitää ryhmäasumisen muodosta luopumista. Alun perin muutos tehtiin pakon edessä, kun käytössä olleesta talosta jouduttiin luopumaan. Asiakkailta tuli kuitenkin paljon hyvää palautetta ja toipuminen otti askeleita eteenpäin, kun he pääsivät muuttamaan omiin asuntoihin itsenäisemmin, mutta henkilökunnan tuella.

”Saimme myös asiakkaat hyvien palveluiden äärelle, ja myös sen huomattiin edistävän toipumista”, Tiina summaa.  

Yhteiskunnan kehitykseen vastattava  

Miellen palvelut ovat vuosien mittaan kehittyneet ja monipuolistuneet. Siinä missä jo 30 vuotta toiminut Kalliokoti oli Vaasan ensimmäisiä asumispalveluyksiköitä – nykyään Miellessä on tarjolla jopa viisi erilaista asumispalvelumuotoa. Asiakkaille voidaan tarjota heidän erilaisiin tilanteisiinsa parhaiten sopivia palveluita. Esimerkiksi yksikössä asumisen sijaan palvelua voidaan tarjota omaan kotiin, eikä palvelun saaminen enää edellytä muuttoa Miellen yksikköön. Toipumisen edistämisessä keinovalikoima on laaja ja on oltava tietoisia asiakkaiden tarpeista.  

Vaikka muutokset kuuluvatkin ajan kulkuun, perustyö asiakkaiden kanssa ei ole kuitenkaan muuttunut mihinkään, vaan se on edelleen perustaltaan tasa-arvoista kohtaamista asiakkaiden kanssa.  

”Tietomäärämme kasvaa, mutta kaiken perusta on edelleenkin asiakkaan kohtaamisessa”, Tiina kiteyttää. 

Tulevaisuudelta Tiina toivoo, että avun piiriin pääseminen sujuisi helpommin ja nopeammin. Hän esittää myös toiveen siitä, että asumispalvelutkin nähtäisiin ennaltaehkäisevänä palveluna, sillä niillä voidaan estää esimerkiksi ongelmien paheneminen, sairaalakierteiden syntyminen ja tämän kautta tulee yhteiskunnalle säästöjä.  Tiina toivoo, että jatkossakin Miellessä pystytään vastaamaan hyvin erilaisiin asiakkaiden haasteisiin ja kulkemaan rinnalla toipumisen polulla.  

Tulevaisuudessa Tiinaa kiinnostaisi tarttua mielenterveystyön ohella johonkin kirjoitusprojektiin. 

”Olisi mukavaa kirjoittaa jotain mielenterveystyöhön liittyvää. Myös eri asioiden vaikutusten tutkiminen kiinnostanut minua aina”, hän päättää. 

Lisää samasta aiheesta