Värikyniä ja pensseleitä kipoissa

Blogi: Ajatuksia taiteen, luovuuden ja itsensä ilmaisemisen merkityksestä toipumisessa

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista mielenterveystaiteen viikkoa (Mental Health Art Week). Blogistimme Tanja kertoo, miten taidetta voi hyödyntää toipumisen polulla.

Taide- ja kulttuuriosallistumisen vaikutuksia on tutkittu paljon, ja niiden on huomattu edistävän erityisesti mielen hyvinvointia. Myös fyysisiä hyötyjä on, esimerkiksi stressitaso voi laskea. Sen vuoksi erilaisissa kuntoutuksissa käytetäänkin apuna erilaisia luovia menetelmiä. Sosiaalinen kuntoutus sisältää esimerkiksi taideryhmiä, jotka edistävät varsinkin osallisuuden kokemusta. Itsetekemien kirjoitusten lukeminen ääneen voi kasvattaa rohkeutta tuoda esille omia ajatuksistaan.

Vain mielikuvitus on rajana

Taiteella voidaan murtaa stigmoja ja laajentaa ymmärrystä. Menetelminä voi olla esimerkiksi valokuvat, maalaukset tai vaikkapa keramiikkataide. Tapoja on useita erilaisia, ja vain mielikuvitus on rajana. Muita hyötyjä taide- ja kulttuuritapahtumista on se, että ne saavat lähtemään pois kotoa ja siten voivat tuoda sisältöä vapaa-aikaan ja arkeen. Yksi tärkeä vaikutus on siis se, että yksinäisyyden kokemus lieventyy.

Miten voin osallistua?

Museoita ja taidenäyttelyitä on erilaisia, jotkin näyttelypaikat voivat olla hieman piilossa. Kesäisin saattaa aueta niin sanottuja kesämuseoita. Myös kesäteatteriesityksiä järjestetään usein. Somesta löytyy hyvin tietoa. Valtakunnallisesti ja maailmanlaajuisesti järjestetään erilaisia mielenterveyttä ja kulttuuria yhdistäviä tapahtumia. Ne saattavat sisältää kaikenlaista ohjelmaa taidepajoista teatteritapahtumiin. Jotkin tapahtumat ja toimijat keskittyvät nimenomaan kulttuurin ja mielenterveyshyvinvoinnin yhdistämiseen, toisiin sisältyy erilaiset luovat menetelmät yhtenä osana toimintaa.

Taide ja tunteet

Tunteet ja taide yhdistetään usein vahvasti toisiinsa. Taide voi vaikkapa avata tunnelukkoja. Itse saatan herkistyä, jos kuulen kaunista musiikkia tai luen koskettavaa kirjoitusta. Mikä tahansa taiteen muoto parantaa oloani, ja koen sen siinä mielessä terapeuttiseksi.

Taideharrastus voi olla apuna myös vaikeissa elämäntilanteissa, koska siten saa käsiteltyä tunteitansa. Vaikeille tunteille kun ei aina löydy sanoja, ja niitä voi oppia ilmaisemaan muilla tavoin. Ei tarvitse olla edes erityisen ”taiteellinen”, jotta voisi osallistua luovaan toimintaan. Hyötynä on se, että rohkeus kasvaa, ja oppii ilmaisemaan itseään paremmin. Voi kokea, että omaa ääntä ja ajatuksia oikeasti kuunnellaan. Kuulluksi tuleminen on tärkeä osa toipumista.

Lue lisää Mental Health Art Week’istä MIELI ry:n verkkosivuilla

Tanja

Blogin kirjoittaja ja kuvaaja

Lisää samasta aiheesta